Cursos de manipulació d’aliments: juliol a La Selva del Camp

Els passats 12 i 14 de juliol la nostra companya Sonia González va estar a La Selva del Camp impartint el curs de manipulació d’aliments. Van ser dues jornades intenses, que conformen un curs amb 10 hores lectives en el que s’introdueixen les normes bàsiques d’higiene i seguretat alimentaria que qualsevol manipulador d’aliments ha de tenir.

Podríem diferenciar els tipus de contaminants dels aliments en tres grans grups: físics (presència d’objectes no desitjats), biològics (bacteris, fongs, paràsits, virus) i químics (residus medicamentosos, pesticides, metalls pesants…).

De fet, una intoxicació alimentaria pot arribar a tenir greus conseqüències per la salut, donat que en la majoria dels casos pot aparéixer febre, alteracions gastrointestinals lleus o greus, deshidratació i inclús necessitat d’ingrés hospitalari. Segons les estadístiques publicades al Butlletí Epidemiològic de la Generalitat de Catalunya, es van donar 591 casos d’infecció del tracte intestinal només al febrer de 2016. Són més freqüents a l’hostaleria, tot i que també hi ha brots apareguts de forma individual a les llars.

La responsabilitat del manipulador d’aliments és fonamental per la prevenció, i és més una qüestió d’actitud i hàbit de bones pràctiques d’higiene. Un 30-35% dels casos de toxiinfeccions alimentàries són de causa directe per contaminació al manipular l’aliment de forma incorrecta, pel que la precaució i la prevenció son claus per poder-les evitar.

Podeu trobar més informació sobre el reportatge aquí.

Sonia González on EmailSonia González on FacebookSonia González on TwitterSonia González on Wordpress
Sonia González
Dietista-Nutricionista clínica i esportiva, amant de la meva professió que exerceixo de forma vocacional. Antropometrista ISAK nivell 1, certificada en Coaching Nutricional i en continua formació. Experiència en qualitat, seguretat i higiene alimentaria.

Deja un comentario