Consens sobre la Malaltia Celíaca a Catalunya

La malaltia celíaca és la intolerància permanent al gluten en subjectes predisposats, que es caracteritza per una inflamació a la mucosa de l’intestí prim i per un ampli ventall de possibles símptomes. És tracta d’una patologia molt infradiagnosticada, jaque 8 de cada 10 celíacs no saben que ho són, i molts inclús mai ho sabran.

espiga-barrada

La malaltia celíaca és la intolerància permanent al gluten en subjectes predisposats, que es caracteritza per una inflamació a la mucosa de l’intestí prim, l’atrofia de les seves vellositats, i per un ampli ventall de possibles símptomes. És tracta d’una patologia molt infradiagnosticada, ja que 8 de cada 10 celíacs no saben que ho són, i molts inclús mai ho sabran.

La Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT), en col·laboració amb l’Associació de Celíacs de Catalunya, ha publicat el primer Consens sobre la Malaltia Celíaca a Catalunya, el qual ha comptat amb la participació de diversos professionals del sector sanitari pertanyents a la Societat Catalana de Digestologia, la Societat Catalana de Pediatria i la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC)

vellosidades-intestinales

 

En aquest document es tracten diversos apartats, com ara poden ser les diverses formes clíniques en que es presenta aquesta malaltia, diferents criteris de diagnòstic, situacions en les quals s’ha d’oferir un estudi de malaltia celíaca, i diversos algoritmes de diagnòstic per a infants i adults, així com la classificació dels diversosmarcadors serològics que s’utilitzen en el diagnòstic d’aquesta patologies.

Un dels objectius principals d’aquest manual és facilitar un protocol de diagnòstic consensuat per tal de facilitar la diagnosi d’aquesta malaltia.

Podeu consultar la versió abreujada i la completa als següents enllaços respectivament:

https://www.celiacscatalunya.org/pdfs/Document%20de%20consens%20M%20Celiaca%20-%20versio%20abreujada_2016.pdf

https://www.celiacscatalunya.org/pdfs/consens.pdf

NutriestilEsport

Deja un comentario