Nou document de la Generalitat de Catalunya sobre alimentació infantil

 Recentment ha aparegut un document oficial de la Agència de Salut Pública de Catalunya, que forma part del programa PAAS (Pla integral per a la promoció de la salut mitjançant l’activitat física i l’alimentació saludable), en el qual es donen unes pautes i recomanacions bàsiques basades en l’evidència científica i múltiples estudis al respecte de l’alimentació infantil en l’àmbit familiar i dels menjadors escolars.

NENS recomanacions

D’ aquestes recomanacions en podem destacar:

  • No s’ha d’obligar ni coaccionar als infants a menjar.
  • S’ha de respectar la gana del nen i la seva sensació de sacietat, i mai fer-lo menjar per sobre de les seves necessitats. De igual manera, s’ha d’evitar insistir en que s’acabin el plat per no crear futurs trastorns en el seu mecanisme gana-sacietat, que el poden conduir cap a preocupants patologies.
  • Escoltar al nen respecte la seva gana i respectar la seva apetència en un moment determinat.
  • No utilitzar frases que en principi poden semblar que busquen un reforç positiu per a que el nen mengi     (com els clàssics “menja això que sinó no creixeràs”, “menja que sinó no tindràs força”), ja que     aconsegueixen precisament l’efecte contrari.
  • Promoure el menjar com un acte social i familiar, on es fomenti un model que asseguri l’adquisició d’hàbits saludables.

El document ha comptat amb la col·laboració de professionals sanitaris tals com nutricionistes, pediatres i pedagogs.

Si voleu llegir el document complet ho podeu consultar en el següent enllaç:

http://salutweb.gencat.cat/web/.content/home/ambits_tematics/per_perfils/centres_educatius/menus_escolars/p

NutriestilEsport

Deja un comentario