Formació per a treballadors i empreses relacionades amb l’alimentació

Els passats dies 10 i 11 de Novembre, NutriEstil&Esport va participar com a docent en un curs de formació sobre la implantació d’un sistema de control d’al∙lèrgens en restauració.

Si tenim en compte el Reglament 1169/2011 del 25 d’octubre de 2011 sobre la regulació de la  informació alimentaria facilitada al  consumidor, queda ben  clara  la obligatorietat de tots els  fabricants  a  indicar  una sèrie  d’informació  mínima  en  l’etiquetatge  alimentari  de  qualsevol  producte envasat i a més indica que aquesta sigui suficientment llegible i clara.

Per tant, aquí s’inclou també tota la informació relativa a la presència d’al∙lèrgens del producte  envasat, que haurà d’aparèixer al llistat d’ingredients i caldrà que es ressalti i es diferenciï de la resta del

text (lletra més gran, en negreta, color vermell…).

Però  i  què  passa  amb  els  aliments  no  envasats?  O  amb  el  menjar  que  es  distribueix  directament en restaurants, càterings, escoles…?

Arran d’aquesta incertesa, el 4 de març de 2015 va sortir el Reial Decret 26/2015, amb el que  s’aprova la norma general relativa a la informació alimentària dels aliments que es presentin  sense envasar per la venda al consumidor final i a les col∙lectivitats, dels envasats en el mateix
lloc de venda a petició del comprador, i dels envasats per titulars del comerç al detall.

Aquesta norma marca per primera vegada, l’obligatorietat de posar a l’abast la informació  alimentaria  relativa  a  la  presència  d’ingredients  que  causen  al∙lèrgies  i  intoleràncies,  en  comerços,  punts  de  venda  ambulant,  restaurants,  hoteleria,  càterings,  bars,  etc.

Conseqüentment,  a  partir  d’aquesta  data  tots  els  establiments  a  on  es  distribueixi  menjar  hauran  de tenir  implantat  un  pla  de  gestió  d’al∙lèrgens  i  ingredients susceptibles  a  generar  intolerància, que com a mínim permeti la identificació i senyalització de tots els seus productes  i que faciliti la informació al consumidor.

En definitiva, el marc legal existent pretén que es mantingui un alt nivell de protecció de la  salut dels consumidors i que es garanteixi el dret a la informació d’aquests, per tal que en  qualsevol moment puguin prendre decisions amb coneixement de causa.

 

NutriestilEsport

Deja un comentario